אם הר הבית והמקדש חשובים לך - אתה מוזמן להצטרף עוד היום אל דורשי המקדש - מהפכת המחקר ההלכתי של הר הבית והמקדש !
מחקר המקדש צועד עשר רמות קדימה!
כל מנוי מקבל בכל ראש חודש לתיבת הדואר האלקטרוני - מערך מקיף ומסודר, המכיל חוברות עם בירורים
מפורטים, חוברות עם אוסף מקורות, מדריכים מקוצרים מעשיים וסרטוני הסבר –
בכל השאלות המעשיות בנוגע להר הבית והמקדש.
תגיד...
כשאתה שומע את המילים "הר הבית" – זה עושה לך משהו בלב?
כשמדברים אתך על בית המקדש, אתה מרגיש שיש משהו שחסר לנו כיום?
אתה יודע –
יש הרבה פרסומים שנכתבים בכל מיני מקומות בנוגע להר הבית ובית המקדש.
יש כל מיני קריאות של רבנים בנושא. בעד העלייה או נגד העלייה.
בעד הקרבת קרבנות כיום, בעד בניין המקדש כיום, או נגד.
איך אפשר לדעת מה נכון ומה לא?
הר הבית לפני שמונים שנה
אז איך אפשר ללמוד את הדברים נכון?
אפשר להגיד – בא נלמד ונראה מי צודק.
אבל איך לומדים? איזה ספרים צריך לפתוח?
כי גם אם תפתח משניות וגמרות או פסקים של הרמב"ם,
עדיין תצטרך לברר היטב – היכן צריך לפתוח,
וגם אם תמצא את המקומות הנכונים –
לא תמיד תוכל לדעת כיצד לבאר כראוי את המקורות.
 
האמת היא, שגם אם אתה מכיר את המקורות היטב,
לפעמים ישנן אפשרויות אחרות להבין אותם מאשר האופן שאתה הבנת.
כי גם בקרב תלמידי חכמים שלמדו את הנושא היטב,
יש לא מעט חילוקי דעות. 
והאם אפשר לסמוך על רבנים חשובים בתחומים אלו בעיניים עצומות?
ממש לא.
ולא אני אומר את זה.
כך כותבים גדולי הפוסקים, שכל עולם ההלכה נשען עליהם.
 
הרמב"ם בהקדמתו לסדר קדשים מתלונן,
שנושא זה כל כך מוזנח, ושאפילו חכמים גדולים לא מבינים בעניין:
"ואין מעיינים בו כי אם מעטים מבני אדם,
ואין עניניו נזכרים תכופות לפני האדם שיזכרם אף על פי שכבר עיין בהם,
כיון שאין שם מעשה הגורם חזרתו,
ואין בני אדם שואלים על שום דבר מהם כלל,
עד שהושוו בהם החכם הגדול והסכל שבהמון,
והרי רוב התלמידים אינם יודעים מן הקרבנות אפילו מה שנאמרו בו מקראות
מרובים".
ציור של הרמב"ם
רבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך, כותב בספרו "בית יוסף" (אורח חיים ג)
ביחס להלכות בית הבחירה של הרמב"ם, שלמרות החשיבות העצומה של הדברים,
כמעט אף אחד לא מעיין בהם - בקושי אחד או שניים בדור. 
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין,
מחבר ספרי החפץ חיים והמשנה ברורה,
חיבר סדרת ספרים בנושא הקדשים,
בשם "ליקוטי הלכות".
בהקדמתו הוא יוצא בחריפות כנגד ההנהגה המקובלת
בסדרי העדיפויות בלימוד התורה,
ועל כך שלימוד כל כך יסודי ומהותי זה של המקדש,
במקום להיות מרכזי כראוי לו,
הפך להיות ממש מוזנח.
ספר נוסף שהוא חיבר בשם "תורה אור"
עוסק כל כולו בהדגשת חשיבות לימוד נושא זה,
שבו הגאולה תלויה. 
 
רבי ישראל מאיר בעל החפץ חיים וליקוטי הלכות
אז למה אתה רוצה שאני אסמוך עליך?
אני לא רוצה שתסמוך עלי.
אני רוצה שתסמוך קודם כל על עצמך.
אבל אני רוצה לעזור לך, ולהעניק לך כלים חשובים,
כדי שתוכל לסמוך על עצמך. 
ואתה יכול לחלוק עלי באיזו נקודה שנראה לך –
אבל תוכל לדעת שאתה צודק,
רק אם יהיו לך מקורות וראיות לדבריך.
ובהבאת המקורות המתאימים אני יכול לנסות לעזור לך.
כי במערך שאתה תקבל ממני,
תוכל להכיר את המסקנות המעשיות לדעתי,
מחוברת ההדרכה המעשית,
ותוכל גם לראות איך הגעתי לדעתי –
בחוברת הבירורים ההלכתיים.
אבל תוכל גם לחלוק עלי ולהביע את דעתך,
בעזרת חוברת המקורות שאצרף.
כי בלי להכיר את המקורות כמו שצריך,
אי אפשר להגיע למסקנות הלכתיות בשום עניין. 
כמובן, שתוכל לחלוק עלי גם בנוגע לחוברת המקורות,
ואם לדעתך יש מקורות חשובים שהשמטתי,
תוכל להביא אותם לידיעתי,
אבל בכל אופן, לאור הניסיון שלי בתחום –
ישנה סבירות גבוהה שלא אפספס את המקורות היסודיים והבסיסיים,  
ועל פי מידת יכולתי אשתדל להביא את הדעות המרכזיות בכל תחום,
מתוך ספרי הראשונים והאחרונים.
 
ועוד נקודה חשובה - 
בניגוד לרוב המחקרים המסודרים, שנעשים מסביב לספרים קיימים,
משניות או גמרות או ספרים של הרמב"ם,
אני מתכוון להיכנס באופן ישיר לעיסוק בסוגיות שעל הפרק, 
ולא להגיע אליהם רק דרך אגב בביאור סוגיה מסוימת. 
מי אני?
שמי הלל בן שלמה.
אני מוסמך לרבנות, ואף עשיתי את כל הבחינות הנדרשות להסמכה לרבנות
עיר.
לפני כעשרים ושלוש שנה עליתי להר הבית בפעם הראשונה,
אחרי שישבתי ופתחתי ספרים רבים בשביל לחקור את הנושא.
במהלך השנים זכיתי להיות שותף לכמה יוזמות בנושא הר הבית והמקדש,
כמו ישיבת בית הבחירה – שעם הזמן הפכה למכון המחקר של מכון המקדש,
שם עבדתי כעשר שנים בכתיבת ספרים ועבודות ומאמרים רבים.
בין הספרים שכתבתי – שמירת המקדש, מורא המקדש, ביאת המקדש, התפילה
במקדש.
כתבתי מאות ערכים לאנציקלופדיה בנושא המקדש, בהוצאת מכון המקדש.
מאמרים רבים ודפי מקורות לשיעורים רבים שהעברתי,
ניתן למצוא באתר שלי "התורה והמקדש".
לאור היכרותי בתחום – יש עדיין הרבה מאוד מה לחקור ולברר –
גם בנושאים בהם עסקתי, וגם בנושאים רבים נוספים בנוגע להר הבית
והמקדש.
לפני כחצי שנה הקמתי את איגוד הרבנים למען הר הבית והמקדש –
וחברים בו למעלה מארבעים רבנים.
במסגרת האיגוד מתקיימים דיונים אינטרנטיים רבים בנושאים מעשיים,
הנוגעים לעלייה להר הבית בימינו, ולפעילות למען המקדש.
מה כותבים עלי רבנים?
ברוך ה' זכיתי, והרבה מהדברים שכתבתי מצאו חן בעיני רבנים גדולים וחשובים.
 
אביא כאן כמה ציטוטים מדברים שנכתבו בהסכמות לספריי.
 
כך כותב לי אבי מורי הרב שלמה פולצ'ק:
"ברכות על השלמת ספר נוסף...
כרגיל, העומק של הניתוח של הנושא שוב מעיד על שליטה מוחלטת במקורות
ועל הבנתם לאשורם...".
 
הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש:
"בואו ונחזיק טובה לכב' הרב הלל בן שלמה...
המחבר הפך במצוה, ובדק במקורות לרוב, החל מן התורה שבכתב
דרך התלמודים ומדרשי חז"ל בתורה שבעל פה,
וכלה בכתבי ראשונים ואחרוני האחרונים, והוציא מלאכה נאה מתחת ידיו...".
 
הרב שמחה הכהן קוק רב העיר רחובות:
"כשירצה אדם לברר לעיניו שום דבר יפה, צריך להשיב לעצמו תחילה על ז' שאלות,
דהיינו: מי, מה, למי, את מי, מתי, איה, איך, ולמה, וכשידע להשיב כהוגן
על שבע שאלות אלו כבר נפלו לפניו שבע חומות יריחו...
ואכן המחבר היקר השיב בחיבורו על שבעת השאלות...".
 
הרב דוב ליאור רב העיר קרית ארבע היא חברון:
"שמח ליבי מאד בראותי חיבור כה גדול ומקיף בנושא שטעון דרישה ולימוד רחב...
וב"ה שיש בקרבנו תלמידי חכמים המוסרים עצמם לליבון ההלכות הדרושות לבנין בית המקדש.
אין ספק שעצם ההתעסקות בעניינים אלו מקרבת את בניינו".
 
הרב יעקב אריאל רב העיר רמת גן:
"שמחתי באומרים לי. עצם העיסוק בהלכות המקדש הלכה למעשה מעורר בנו רגשי שמחה...
יישר כוחך על ספרך, שיקדם אותנו צעד נוסף לקראת בנין בית מקדשנו...".
 
וכך כותב עלי הרב דוד דודקביץ רב היישוב יצהר
(במכתב המלצה לרבנות הראשית לקבלת כושר רב עיר):
"הנני להמליץ בזאת בעד ת"ח יקר וחשוב הרב הלל בן שלמה שליט"א
המתגורר בקהילתנו שנים רבות ומוכר לי היטב בהיכרות רבת שנים.
הרב הלל הינו ת"ח בקי בחלקים רחבים בתוה"ק ומשנתו סדורה לו היטב בבהירות רבה.
ידיעותיו מקיפות את חלקי או"ח ויו"ד, אבהע"ז וזרעים, קדשים ואף טהרות...
הרב הלל שליט"א זכה לחבר ספרים ומאמרים חשובים בעיקר בהלכות מקדש וקדשים,
נושא שידיו רב לו...".
 
 
המלצות ממנויים
 
להלן דברים שכתבו לאחרונה כמה ממנויי דורשי המקדש:
 
1. גם אני הצטרפתי ל"דורשי המקדש", המנויים על בירורי ההלכה של הרב הלל בן שלמה. בירורי ההלכה כתובים בצורה בהירה ונוחים לקריאה, בסדר מופתי, דבר דבור על אופניו. כל נושא מנותח מכל היבטיו, תוך התייחסות לכל המקורות שעוסקים באותו נושא, מחז"ל על חכמי דורנו. הרב הלל דן בכל הטענות והסברות שנאמרו בשאלה הנידונה, ומגיע למסקנה מבוססת היטב. כך הולך ונבנה לו מארג גדול ומסודר של פסקי הלכה שישמש את עם ישראל כשיתאפשר לנו להיכנס להר הבית ולבנות את בית המקדש ולהקריב קרבנות. זהו צו השעה, מכיוון שתהפוכות הזמן עשויות לזמן לנו את האפשרויות הללו, ועלינו להיות מוכנים לכך הן מבחינה מעשית הן מבחינה הלכתית. כל מי שמצטרף ל"דורשי המקדש" מחזק את המהלך הזה, שהוא חיוני כל כך לקיום תפקידו של עם ישראל בעולם.
 
ברוך כהנא, ירושלים 
 
2. הרב הלל. רציתי לומר תודה על החוברות ששלחת בר"ח שבט, הן עוזרות מאוד להעמיק ולהבין את הדברים לאשורם.כמו כן גם הסרטונים מצוינים ומתומצתים בצורה קולעת ונפלאה.

זיו זלצר, מושב אבני איתן, רמת הגולן 
 
 
3. הרב בן שלמה היקר,
יישר כוח גדול על המאמץ העצום ובעל החשיבות הלאומית שאתה עושה!
מאחל שתזכה בע"ה לסייעתא דשמייא וברכה במחקר המקדש והנחלת ידיעת המקדש בעמנו.
שיבנה במהרה בימינו,
אברהם רוטנברג
חיפה
 
 
4. תודה רבה על הסיכום. משמח מאד לקרוא דברי תורה והלכה כהווייתם, שהם כמים חיים לנפש עייפה.
ממליצה בשמחה רבה!

עידית ברטוב, טלמון
 
 
 
מה מקבל מי שעושה מנוי?
עשיית מנוי לתכנית דורשי המקדש,
חשובה קודם כל בשביל הגדרת המנוי כדורש מקדש.
אדם שמבין, שהר הבית ובית המקדש,
זה נושא חשוב שצריך להשקיע עבורו -
גם אם לא מדובר בהשקעה גבוהה, כבר יש לו זכות עצומה.
ממילא, גם אם אתה לא מתכוון להיכנס לכל הסוגיות הנידונות,
חשוב שתעשה את המנוי.
 
אולם התמורה שאתה מקבל תמורת השקעתך, היא עצומה. 
כי אתה תקבל את המחקר שיתבצע בקביעות -
עם תאריך היעד של ראש חודש לכל נושא,
שיוגש למנויי התכנית בלבד, ולא יופץ במקומות אחרים.
 
והמערך אותו יקבל המנוי לדואר האלקטרוני שלו, כולל ארבעה דברים:
 
1. מדריך הלכתי מעשי מקוצר.
 
2. חוברת מקורות מפורטת, החל מהמקרא ודברי חז"ל, ועד דברי המפרשים והפוסקים.
 
3. חוברת בירורים הלכתיים.
 
4. סרטוני הסבר קצרים. 
 
 
למעוניינים - תיפתח קבוצת גוגל סגורה של "דורשי המקדש", 
 
בה יידונו המחקרים בעניין, ויועלו רעיונות לקידום המחקר על ידי משתתפי הקבוצה. 
 
וזה לא הכל
בונוס נוסף שמקבל כל מי שעושה מנוי, מתנת מכון המקדש -
 
שני כרטיסי כניסה חינם לתערוכת כלי המקדש של מכון המקדש.
 
(כרטיס כניסה יחיד עולה 35 שקל). 
 
תוכל לקחת את אשתך לסיור, או לבוא בעצמך פעמיים... 
 
אז כמה זה עולה?
חשבתי על כל מיני גורמים בשביל לשקלל את המחיר.
כי אם אני אתחיל להעריך כמה מקבל חוקר במכון מחקר רגיל,
לא במשהו כל כך מיוחד כמו שאני מדבר עליו,
הרי שכבר צריך לדבר על סכומים מאוד גבוהים.
וזה ביחס לעבודה עצמה אותה אני מגיש לך,
בלי להכליל הוצאות נוספות בהם אני משתמש לצורך המחקר,
כמו מאגרים תורניים שרכשתי באלפי שקלים כל אחד,
והשקעתי רבות בשדרוג שלהם, כמו אוצר החכמה ופרויקט השו"ת. 
 
כמובן, שבמחיר זה צריכים להיות כלולים לא רק הקבלה של החוברות והסרטונים,
אלא גם עצם החברות בקבוצת "דורשי המקדש",
המגדירה את האדם כדורש מקדש - וגם משייכת אותו לחלק מקבוצה.
המנויים המעוניינים בכך, משתתפים בקבוצת גוגל סגורה, לדיון במחקרים,
ובכלל לדיון בקידום דרישת המקדש.
 
מחקרים אלו לא יופצו לציבור בחנויות.
ומאחר שחשוב לי שמי שהמקדש חשוב לו,
יוכל ליטול חלק בנושא זה, וליהנות מפירות המחקר,
החלטתי לקבוע מחיר, שמצד אחד יבטא את השייכות של האדם לנושא,
ולא יהיה יותר מדי נמוך -
ומצד שני, לא מדובר במחיר שקשה לעמוד בו, ולעומת התמורה המתקבלת,
הרי שמחיר זה הוא בהחלט נמוך. 
 
למעשה - המחיר הוא 97 שקל לחודש בלבד.
 
ואם אתה חושש מלשלם על משהו מראש שאתה לא מכיר - 
 
אתה יכול להיות רגוע.
 
אתה מקבל אחריות מלאה למשך שלושים יום (שבהם תקבל מערך אחד),
 
ואם לא תהיה מרוצה - תוכל לבטל את המנוי ולקבל את כספך בחזרה. 
 
אז למה אתה מחכה?
בא והצטרף!
אפשרויות תשלום
ישנם כמה אפשרויות:
 
1. תשלום בכרטיס אשראי. אם יש לך חשבון פייפאל, תוכל לעשות מנוי קבוע בכפתור "הרשמה" כאן למטה (עובד רק ממחשב ולא ממכשיר סלולרי). 
   
2. אם אין לך חשבון פייפאל, תוכל לבצע רכישה בכרטיס אשראי של מנוי לשנה בשנים עשר תשלומים, באמצעות הכפתור "רכישת מנוי למשך שנה".
    
3. תוכל לבצע הוראת קבע (או העברה בשביל מספר מוגבל של חודשים) בהעברה בנקאית לחשבון על שמי בנק 20 סניף 460 מספר 110988.
  
4. אם אתה מעדיף לשלם בדרך אחרת, או לבצע רכישה בכרטיס אשראי למספר מוגבל של חודשים, תוכל לתאם אתי  בטלפון 052-7038778 או בכתובת דוא"ל:  toratemple@gmail.com.
 
 
ובכל אופן, כדאי תרשום את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך גם בטופס מתחת לכפתור, ותלחץ על הכפתור שם, כדי שאוכל לדעת לאיזה כתובת דוא"ל לשלוח לך את החוברות והסרטונים. 
שם מלא *
מייל *
אני רוצה להיות מנוי! אבל רק יש לי שאלה...
האם תוכל לפרט את הנושאים בהם יעסקו החוברות והסרטונים?
 
בשמחה. הנושאים הנידונים הם העלייה להר הבית, חידוש עבודת הקרבנות ובנין בית המקדש.
  
ב12 חודשים הראשונים אנו עוסקים בנושא העלייה להר הבית:  
 
בחודש הראשון עסקנו בשאלה - מי הם הטמאים המותרים בכניסה להר.
 
בחודש השני עסקנו בעליית נשים ובשאלות הכרוכות בכך.
 
בחודש השלישי עסקנו בעליית ילדים ובשאלות הכרוכות בכך.
 
בחודש הרביעי עסקנו בזיהוי המקומות המותרים בכניסה,
 
בחודש החמישי עסקנו באופן בו יש להתנהג בהר.
 
חודש כסלו תשע"ט הוא החודש ה-12 ובו אנו עוסקים ביחס להר הבית במצות שילוח הטמאים - ובכלל זה בשמירת המקדש ובחשש הכשלה  "לפני עיור". 
 
בעז"ה בקרוב נעבור לעסוק בשאלות משמעותיות הנוגעות לחידוש עבודת הקרבנות. 
 
כאשר נעסוק בנושאים אלו, נקדיש חודש למקום המזבח,
 
חודש לחומרים מהם המזבח צריך להיבנות,
 
חודש לבגדי הכהונה, חודש לכשרות הכהנים לעבודה בימינו,
 
חודש לאפשרות ההקרבה בלי בית בנוי ועוד. 
 
נשמח גם לשמוע מאת המנויים, אם יש נושאים בהם לדעתם כדאי יותר להתמקד. 
 
 
האם אפשר להיכנס לתקופת ניסיון? 
 
אתה מוזמן לעשות מנוי לכמה זמן שאתה רוצה. אם לא תהיה מרוצה, אתה יכול להפסיק מתי שתרצה.
   
 
יש באתר "התורה והמקדש" מאמרים ודפי מקורות בנושאים רבים של הר הבית והמקדש. האם זה לא יחזור על עצמו?
 
בוודאי שניעזר גם בדברים שכבר פרסמנו באתר "התורה והמקדש".
אבל הדברים ששם מבחינתנו הם נקודת התחלה למחקר הגדול והמקיף שאנחנו עומדים לעשות.
המנויים זוכים ליטול חלק בקידום המחקר באופן רציני, ולקבל לידיהם את המחקר לפני שאף אחד אחר יקבל אותו, ורק הם מקבלים אותו.
 
 
האם המחקרים הללו לא יפורסמו בקבוצות גוגל או יישלחו לכל מיני רבנים?
 
המחקרים הללו נשלחים למנויים בלבד ולא לאף אחד אחר.
ניתן לצטט ממנו קטעים מסוימים במסגרת דיונים הלכתיים, 
אבל כעיקרון, המחקרים הללו אינם מיועדים לפרסום אל מחוץ למי שמקבל אותו,
ואני לא מרשה למנויים להעלות אותו לרשת או לקבוצות מסוימות - וגם לא לשלוח אותו לאנשים שאינם מנויים.
באופן אישי, אפשר להראות את זה למישהו אחר. אבל מי שרוצה לקבל את זה אליו, מוזמן לעשות מנוי.
 
האם עד היום לא נעשו מחקרים על כל הדברים הללו?
 
יש כל מיני מחקרים שנעשו בכל מיני תקופות.
מחקר ממוקד ומסודר ומקיף באופן שאני מתכנן, לא ידוע לי שנעשה, ומסתבר מאוד בעיני, שאף פעם לא היה.
לצורך המחקר שאני עושה, אני אשתדל להיעזר בכל המחקרים שאני מכיר שנעשו בתחום זה עד היום. 
יתרון נוסף בתכנית זו הוא, שיש תאריך יעד מוגדר וברור, שעד אליו המחקר צריך להתבצע - ולכן אני לכשעצמי מחויב לביצוע המחקר המדובר באופן קבוע. 
 
המחיר נראה לי קצת יקר...
אם שלוש שקל ביום בשביל בית המקדש זה הרבה מדי בשבילך, אז אולי באמת אתה לא מתאים להיות דורש מקדש.
תעשה מנוי רק אם הר הבית והמקדש באמת חשובים בעיניך...
 
אני מאוד עמוס ולא יהיה לי הרבה זמן לעיין בדברים.
אתה לא חייב לעיין בכל הדברים. אתה יכול לבחור מה הכי נח לך, ולעיין בו כרצונך.
המדריך המעשי אמור להיות קצר, וגם סרטוני ההסבר לא אמורים להיות ארוכים.
כשיהיה לך יותר זמן, תוכל להתפנות לעיין גם בחוברת המקורות ובחוברת הבירורים ההלכתיים.
ובכל אופן, עצם הגדרתך כדורש מקדש, מהווה זכות עצומה, שרק בגללה שווה לעשות מנוי.  
 
האם הדברים מיועדים גם לנשים? 
 
בהחלט. יש גם נשים שמנויות, ונשים נוספות מוזמנות לעשות מנוי.
ואדרבה, פעמים רבות יש צורך בנשים שתהיינה בקיאות בנושאים אלו, שתוכלנה להסביר אותן לנשים נוספות.
 
 
 
 
אני כבר מצטרף. רגע, איפה כפתור ההרשמה?
 
 
אתה לא חייב לגלול בחזרה למעלה. הוא כאן עוד פעם... 
 
ושוב הסבר על שני הכפתורים -
 
כפתור הירשם זה לתשלום בהוראת קבע בפייפאל.  
 
כפתור רכישת מנוי לשנה, זה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי. 
שם מלא *
מייל *